Medicinsk behandling

Medicinsk behandling er målrettet hele kroppen også kaldet systemisk behandling. Hvis du ønsker, at afprøve medicinsk behandling tag da en snak med din onkolog som vil kunne fortælle dig, hvilke muligheder der er tilgængelig for dig pt. 

 

Forskning har vist mindskning eller stabilisering af tumorens størrelse og/eller en forbedring af symptomer efter en lang og en bred vifte af behandlinger. Kemoterapi er en medicin som normalt gives gennem en vene. Inden da har du fået lagt en port-a-kath i brystet, hvori din kemoterapi fremadrettet vil blive givet. Behandlingen vil foregå på dit hospital på aftalte dage. Af kemoterapier kan nævnes methotrexate, vinorelbine og vinblastine.

 

Eventuel i kombination af to præparater.

Da medicinsk behandling er målrettet hele kroppen og ikke kun tumoren, så kan disse kemoterapier have en lang række af kort- og langsigtede bivirkninger såsom hårtab, forstoppelse, mundbetændelse, lav blodprocent, hurtig puls, madlede mv. Der kan også i forbindelse med opstået feber være behov for akut indlæggelse. Behandlingsvarigheden er typisk lang på denne behandling, hvilket gør at den kan opleves som en tung behandling af den behandlede. 

 

Af anden medicinsk behandling som også er målrettet hele kroppen kan nævnes tyrosine kinase inhibitor (TKI) f.eks. Sorafenib (Nezavar) og Pazopanib (Votrient).

 

Disse præparater er piller som skal tages gennem munden hjemmefra.

Da de nævnte medicinske behandlinger er målrettet hele kroppen, så kan disse behandlinger have en lang række kort- og langsigtet bivirkninger. Nogen får mange bivirkninger, andre få og nogle får ingen bivirkninger, og det samme gælder udfaldet af behandlingen. Nogle oplever en skrumpning, nogen en stabilisering og andre oplever vækst. 

 

Husk derfor altid hver desmoid tumor patient er forskellig, tumorerne opfører sig alle forskelligt, de kan sidde forskellige steder og de kan reagere forskelligt på en given behandling. 

 

Kontakt altid din kontakt læge, hvis du i perioden mærker en ændring eller har andre spørgsmål til jeres igangværende plan. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du gerne modtage nyheder omkring aggressiv fibromatose /desmoid tumor, nye forsøg rundt om i verden mv. så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. 

 

Nyhedsbrevet er for dig med en diagnosticeret desmoid tumor, pårørende og fagpersoner.