Desmoid Tumor Denmarks Persondatapolitik

 

Dataansvarlig: Desmoid Tumor Denmark c/o Heidi Larsen, Solrød Strandvej 76, 4, 1. 2680 Solrød Strand, CVR.: 43051318    

Persondatapolitik for Desmoid Tumor Denmark er senest opdateret 09.08.2022.

 

Samtykke:

Ved indmeldelse i Desmoid Tumor Denmark gives samtykke til at foreningen gemmer og opbevarer medlems data i overensstemmelse med gældende lovgivning under EU General Data Protection Regulation (GDPR) herunder med referencer til persondataforordningen.

 

Dine rettigheder og oplysningspligt:

Du har til enhver tid retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger samt retten til dataportabilitet (eksport af de automatisk behandlede personoplysninger, du har givet til os). Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet.pdf 

 

Sådan bruger vi dine oplysninger:

Vi bruger dine oplysninger til, at behandle dit medlemskab i Foreningen Desmoid Tumor Denmark og til at holde dig orienteret om de arrangementer, nyheder, invitationer m.m. som Foreningen Desmoid Tumor Denmark tilbyder deres medlemmer.

 

Få overblik over, hvilke oplysninger vi har om dig:

Hvis du gerne vil have et overblik over de personlige oplysninger, vi har om dig, eller hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Dværgeforeningen, er du velkommen til at kontakte os – kontakt@desmoidtumor.dk

 

Vores hjemmeside:

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om din brug af siderne.

 

Vi behandler dine oplysninger fortroligt.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der er på området.

 

Vi er ansvarlige for oplysningerne:

Vi gemmer og behandler oplysningerne om Desmoid Tumor Denmarks foreningens medlemmer og deres familier, som de har oplyst os. De dataansvarlige for bearbejdning af disse oplysninger er:

 

Foreningen Desmoid Tumor Denmark

Solrød Strandvej 76, 4, 1

2680 Solrød Strand

 

 

 

Personfølsomme data:

Oplysningerne, vi har om vores medlemmer, er deres kontaktoplysninger (Navn, adresse og e-mail)

 

Dataansvar:

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne Persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger:

Foreningen Desmoid Tumor Denmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:

Formand Heidi Larsen

Adresse: Solrød Strandvej 76, 4, 1, 2680 Solrød Strand

CVR: 43051318

Mail: kontakt@desmoidtumor.dk

Website: www.desmoidtumor.dk

 

Vi sikrer fair og transparent databehandling.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

 

Behandling af persondata:

Vi anvender denne type data om dig.

Vi anvender data om dig for, at du kan opnå medlemskab af foreningen Desmoid Tumor Denmark. Vi bruger dine oplysninger for, at kunne kontakte og informere dig om vores forening, arrangementer, invitationer, nyheder m.m. De data, vi anvender, omfatter:

 

– Almindelige persondata (Navn, Adresse, Mail)

 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Det sker, når vi har brug for at:

– Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

 

 

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata:

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan kontakte vores kasserer Morten Larsen på e-mail kontakt@desmoidtumor.dk  til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige:

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

– Ved udmelding af foreningen Desmoid Tumor Denmark

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata:

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i, at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke:

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke. 

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Brug af cookies

Cookies

På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies”. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. De ”cookies” der placeres på din computer bruger Foreningen Desmoid Tumor Denmark ikke som materiale og information. De placeres kun for, at vores hjemmeside fungerer optimalt jf. Foreningen Desmoid Tumors Persondatapolitik.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Bestyrelsen (Foreningen Desmoid Tumor Denmark) og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Vi sletter dine data:

Når du melder dig ud af Foreningen Desmoid Tumor Denmark sletter vi dine data jf. vores Persondatapolitik, når vi har modtaget en skriftlig udmelding fra dig, herefter modtager du en skriftlig bekræftelse af din udmelding. Udmelding sendes til vores kasserer Morten Larsen – e-mail kontakt@desmoidtumor.dk 

 

Persondatapolitik for Foreningen Desmoid Tumor Denmark, version 2, 09.08.2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du gerne modtage nyheder omkring aggressiv fibromatose /desmoid tumor, nye forsøg rundt om i verden mv. så tilmeld dig foreningens nyhedsbrev. 

 

Nyhedsbrevet er for dig med en diagnosticeret desmoid tumor, pårørende og fagpersoner.